ക്ഷമിക്കുക... ബ്ലോഗിന്റെ പണിപുരയിലാണ് ... അധികം വൈകാതെ ടീച്ചിംഗ് മാനുവല്‍ , അധ്യാപക സഹായി , പാഠപുസ്തകം, എന്നിവയുടെ pdf/word documents ഉം, ഓരോ പാഠത്തിനും ആവശ്യമായ ഓഡിയോ, വീഡിയോ, സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷന്‍ ഇത്യാദി ICT ഫയല്‍സും ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നതാണ്... നിങ്ങളുടെ സജീവ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.Contact shellukj@gmail.com - 9037730932

Sunday, 17 April 2016

രണ്ടാം ക്ലാസ്

MENTORS KERALA- CLASS-2 ICT FILES(CLICK HERE)

ക്ലാസ് മോണിറ്ററിങ്ങ് നടത്തുന്ന ISM ടീമംഗങ്ങള്‍, HM എന്നിവര്‍ക്ക് റഫറന്‍സായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ HELP ന്റെ ചില ഭാഗങ്ങള്‍


class 2 Integration

class 2 Maths


class 2 Englishഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ- തുള്ളികള്‍


വെളിച്ചം 2016 രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള വായനാ കാർഡ്


1 മുതല്‍ 4 വരെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കാവുന്ന ഗണിത വര്‍ക്ക് ഷീറ്റുകള്‍ - ക്ലാസ്സ് തിരിച്ച് നല്‍കിയിരിക്കുന്നു

ഗണിത ക്ലബ്ബ്‌-വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ്

പഠന പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടികളെ സഹായിക്കാനുള്ള ചെറിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ്

MozhiPathayam-A collection of activities to improve the skill of writing correctly in L.P school children

കൂട്ടുകാരി-അക്ഷരങ്ങള്‍ പഠിക്കാന്‍ സഹായകമായ വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ്


  മലയാള അക്ഷരങ്ങള്‍
  അക്ഷരങ്ങള്‍-വീഡിയോ
   .................................................................................
   ഒന്നാം യൂണിറ്റിന്റെ ലഘുപാഠാസൂത്രണം

   class 2 Integration

   class 2 English


   (ഓരോ പാഠങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക്  ആ പാഠത്തിന്‍റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ...)   മലയാളം

   No comments:

   Post a Comment